DC Database
Advertisement
Ez a lap többször előforduló nevet tartalmaz.

Ezek listája: Zöld Lámpás Alakulat.

Karater SablonCharacter Template
Valódi neve
Zöld Lámpás Alakulat
Személyazonosság
Közismert

Vezetők:

Jelenlegi tagok


Univerzum

Operációs bázis
Oa


Megalakulás Helye
Oa

Angol nyelvű lap

Első megjelenés

Ismeretlen

Története

A Zöld Lámpás Alakulat egy intergalaktikus békefenntartó szervezet. Tagjai galaxis szerte járőröznek az Univerzum Őrzőinek utasításait követve, akik az ismert világegyetem középpontjából, az Oa nevű bolygóról irányítják őket. A Zöld Lámpás Alakulat már több, mint 3 milliárd éve létezik, és ezalatt az idő alatt számos belső konfliktust és külső támadást legyűrve teljesíti elsődleges feladatát, az univerzális béke megteremtését. Az Őrzők az univerzumot 3600 szektorra osztották fel, és mindegyikhez Lámpásokat rendeltek, akiknek száma eléri a 7200 főt. Minden Zöld Lámpás rendelkezik egy hatalmas erejű fegyverrel, egy zöld erőgyűrűvel, amelyet viselője akaraterejével irányíthat.

Az Őrzők

Az Univerzum Őrzői eredetileg a Maltus bolygóról származnak, és ők a legelső lények, aki intelligens életformává fejlődtek a galaxisban. Ekkoriban még nem hasonlítottak ma ismert kissé gnómszerű külsejükhöz. Magas, edzett, szürkéskék bőrű és sötét hajú humanoidok voltak, akik a tudást és a megismerést tartották saját létük alapelvének. Nagy gondolkodókká váltak, és a körülöttük lévő világot csupán kísérletezéseik színterének képzelték. Mígnem e faj egyik tagja, Krona a tudomány új szintjére merészkedve utat akart nyitni a téren és időn át, hogy saját szemével lehessen tanúja az élet kezdetének, az Univerzum születésének, vagyis a Nagy Bummnak. A kísérlete azonban iszonyatos katasztrófát eredményezett, a világ darabjaira hullott, és eme szilánkokból jött létre a Multiverzumot alkotó megannyi párhuzamos realitás. Krona kísérlete életre hívott két gigász lényt, a Monitort és Anti-Monitort, akik a világok közti világok urai lettek.

A Krona által okozott helyzet miatt a maltusiak két pártra szakadtak, és ez a nemek közti különváláshoz vezetett. A férfiak úgy döntöttek, hogy magukat az Univerzum Őrzőinek kikiáltva esküt tesznek a világegyetem védelmére. A nők azonban úgy vélték, hogy nem kellene hibáikat tetézve beleavatkozni a világ fejlődésébe. A férfiak és asszonyaik a heves viták során egymás ellen fordultak, és a végleges elválás mellett döntöttek, hogy ki-ki járhassa a saját útját. Mivel Maltus lakói ekkor már az evolúciójuk olyan szintjén álltak, hogy halhatatlanok lettek, nem volt szükséges a biológiai reprodukció, így a férfiak és nők szétválása a fajfenntartás szempontjából nem járt következményekkel. A férfiak, az Őrzők elhagyták Maltust, és az univerzum középpontjában az Oa bolygón telepedtek le, és megesküdtek a gonosz elleni harcra, valamint a béketeremtésre. Az asszonyok szintén elmentek szülőbolygójukról, és ők lettek a zamaroni amazonok, egy harcos sereg, akik a maltusi férfiak miatt inden hímnemű lényt örök időkre meggyűlöltek.

Embervadászok, avagy mészárlás a 666-os szektorban

1196603-manhunterrobot05

Az első kísérlet, hogy hatásosabban léphessenek fel az Univerzumot fenyegető veszélyekkel szemben, az Őrzők legnagyobb és legtragikusabb hibájához vezetett. 3,5 milliárd évvel ezelőtt az Őrzők szolgálatba állítottak egy sereg robotizált katonát, az Embervadászokat. A robotok eleinte hűségesen szolgálták az Őrzőket, akik azért döntöttek a robotok csatasorba állítása mellett, mert az érző lények tapasztalataik szerint nem lettek volna alkalmasak erre a feladatra, amellyel együtt járnak az erkölcsi és morális korlátozások. A robotok azonban érzelmektől mentesen, "hideg fejjel", a logikát követve végzik a rájuk szabott feladatot, és nem érzik szolgának magukat. Az Őrzők tévedtek, és ennek az egész univerzum itta meg a levét. Az Embervadászok mindenféle érzelem nélkül végezték munkájukat, majd a lázadás első intő jeleként megkérdőjelezték saját programozásukat, és annak helyességét. Arra a logikusnak tűnő következtetésre gondoltak, hogy minden élőt kiirtanak, hiszen ha nincs senki, aki bűnöket kövessen el, akkor bűnök sem lesznek. Évezredes háború robbant ki az Embervadászok és teremtőik között, amelynek csúcspontja a 666-os szektorbéli mészárlás volt, amelyben trilliónyi élet veszett oda, majd az Oa elleni támadás következett. Az Őrzők hatalmas áldozatok árán tudták csak legyőzni a robotokat, és megfosztani őket hatalmuktól. Az Őrzők száműzték az Embervadászokat az univerzum egy távoli pontjára, ahol a robotok létrehozták saját társadalmukat, de nem tettek le az univerzum "megtisztításáról".

Az Alakulat születése

Az Őrzők az embervadászok miatt alapjaiban gondolták újra elképzeléseiket, és egy élő és érző lényekből álló békefenntartó milícia összehívása mellett döntöttek, amelynek tagjait szilárd erkölcs, és ami fontosabb, a szabad akarat és az önálló döntéshozatal jellemzi. Az Őrzők egymás után keresték fel a civilizált világokat, és az arra érdemeseket kiválasztották, hogy a Zöld Lámpás Alakulat tagjai legyenek. Az Alakulat minden tagja egy zöld erőgyűrűt kapott, amely természetfeletti képességeket biztosított a viselője számára, valamint kommunikációs eszközként is funkcionált, amely révén a tagok nemcsak Oa-val, de egymással is tarthatták a kapcsolatot. A gyűrűk képességeinek csak a hordozó akaratereje szabhatott határt.

A Válság és következményei

A Zöld Lámpás Alakulat sorsa nem alakult simán. Egyik globális konfliktus után a másik következett, és az sem sokat segített a dolgokon, hogy az Univerzum Őrzői átalakuláson mentek keresztül. Fizikai valójuk elcsökevényesedett, és öreg, morcos, gnómszerű lényekké váltak, akik elméjük fejlesztésével törődtek, miközben minden széthullott körülöttük. A zamaroni amazon társadalom folyamatosan támadta őket, és az Őrzők jobbnak látták, ha egy időre eltűnnek. Az irányítást átmenetileg Hal Jordan vette át, aki minden tőle telhetőt megtett az Alakulat életben tartása érdekében. De Jordan is csak egy ember volt a sok közül, és az Alakulat apránként széthullott, a szektorok határai elmosódtak, és a Lámpások konkrét utasítások nélkül, céltalanul lézengtek. Az Őrzők végül visszatértek, és hozzáláttak az Alakulat újjászervezéséhez, rengeteg új tag toborzásával. A sors iróniája folytán, az Alakulat legnagyobb reménysége, Hal Jordan az Alakulat legnagyobb csapásává vált.

Az egykor Zöld Lámpásként szolgáló áruló Sinestro-t bebörtönözték a Lámpások erejét adó Központi Energiaforrásba, ahol már raboskodott egy ősi lény, egy démoni entitás, Parallax. Sinestro a démon segítségével kiszabadult, a lény pedig megszállta Hal Jordant, és megtizedelte a Lámpásokat. Az alakulat a harcok során elbukott, majd fel is oszlott, helyét pedig két szervezet is megkísérelte átvenni, a Sötétcsillagok, és a LÉGIÓ.

Az Elveszett Lámpások

Elveszett Lámpásoknak nevezzük az Alakulat azon tagjait, akiket Parallax/Hal Jordan megfékezésére küldtek, de mind egy szálig elbuktak. Néhányuk meghalt, néhányan pedig hosszú időre foságba estek az Embervadászok mechanikus bolygóján, a 3601-es szektorban található Bioton. Az Embervadászok könyörtelen kísérleteket hajtottak végre ezeken a Lámpásokon, hogy a tőlük nyert információk segítségével tovább fejlődjenek, és létrehozhassák az Embervadászok új generációját. Az Elveszetteket végül a Parallax-tól megszabadult Hal Jordan és Guy Gardner mentette meg. Bár Jordan már nem állt a démon hatása alatt, ő maga mélységesen szégyenkezett a megszállottság alatt elkövetett tettei miatt, társai pedig a legkevésbé sem bíztak benne. Mára már újra sikerült kivívnia társa megbecsülését és bizalmát, és az újjászervezett Alakulat központi alakja lett.

Az Alakulat

1636321-green lantern corps

Az Alakulat alapesetben 3600 Lámpásból állt, vagyis minden szektorra egy-egy Lámpás jutott. Mára, köszönhetően a folyamatosan felbukkanó veszélyeknek, közel 7200 tagot számlál az Alakulat. Az olyan szektorok, népesebbek a többinél, több Lámpás felügyeletét igénylik, így lehetséges az, hogy a 2814-es szektorban egy időben akár 2-4 Lámpás is szolgálatot teljesít. Ekkor egy Lámpás mindig az adott szektorban végez járőrfeladatot, a többiek pedig Oán állomásoznak, kiképzik az újoncokat, besegítenek a többieknek, vagy pusztán Oa védelmét látják el.

A Lámpások hatalmas önállósággal rendelkeznek saját szektoraik határain belül, tetteiket egyedül az Univerzum Őrzői bírálhatják felül. Amennyiben egy lámpás a rábízott hatalommal visszaél, vagy netán haldoklik, esetleg önként le akar mondani tisztségéről, kizárólag az Őrzők dönthetnek a pótlásáról, kivéve abban az esetben, ha a Lámpás hirtelen meghal. Ilyenkor a gyűrű is választhat magának új hordozót, de annak elfogadásáról és az Alakulathoz csatlakozásáról ebben az esetben is az Őrzők döntenek.

Ha egy jelölt alkalmasnak találtatik a csatlakozásra, az Őrzők besorozzák, megkapja a gyűrűt és annak utántöltőjét, egy hordozható energiaforrást, valamint az Alakulat tradicionális zöld-fehér-fekete egyenruháját, amelynek mellkasi részén a Zöld Lámpás szimbólum található, jelezve azt, hogy viselője az alakulat tagja. Persze ezzel még nem lesz valaki automatikusan egy szektor védelmezője. Az újoncok mellé mindig rendelnek egy képzett felügyelőt, egy veterán Lámpást, aki megtanítja a gyűrű helyes használatát, nyomon követi az újonc viselkedését, és jelentést tesz arról, hogy alkalmas-e a feladat ellátására. Ha ezeknek a kritériumoknak mind megfelel az újonc, akkor jön a kollektív kiképzés, amelyet mindig a legtapasztaltabb mentor végez, legtöbbször ez a feladat Kilowog parancsnokra hárul, akitől minden újonc retteg, méghozzá jogosan. Kilowog nem a finom természetéről híres, de keze alól kerültek ki a legrátermettebb Lámpások, akik minden helyzetben megállják a helyüket.

Az Alakulat újjászervezése során a kiképzés menete annyiban módosult, hogy az újoncok a kiképzés végeztéig korlátozott hozzáféréssel rendelkeznek gyűrűik valódi erejéhez, és az általuk viselt Lámpás szimbólum csupán egy üres fehér mező. Miután minden próbát kiálltak, kiérdemelték a jogot, hogy viselhessék a teljes szimbólumot, és használhassák erőgyűrűiket.

Oa, az Alakulat főhadiszállása

Oa 002

Oa eredetileg egy kietlen és életre alkalmatlan bolygó volt, amelyet a maltusiak tettek arra alkalmassá. Az első Oa nem volt több egy egyszerű bolygónál, de mégis különleges volt abból a szempontból, hogy az univerzum mértani középpontjában foglalt helyet. Az első Oa a Parallax démon támadása során megsemmisült. Az új Oát az eredeti pontos helyén hozták létre, és inkább tekinthető egy bonyolult erődítménynek, mint igazi bolygónak. Labirintusok hálózata szövi be, és az ezekben futó csatornákban a zöld energia csörgedezik, amelyet a Központi Energiaforrás táplál.

Az Alakulat szervezeti felépítése

Az Alakulatban nemcsak a békefenntartók teljesítenek szolgálatot, hanem specialisták, hibaelhárítók, mérnökök, gyógyítók, tudósok és ellátó személyzet, akik bár mind tagjai az Alakulatnak, harci tevékenységben csak a legvégső esetben vesznek részt.

Az Alakulaton belül 5 ismert kaszt létezik, az egyszerű Lámpás vagy közlegény, az Elit Lámpás és az Első Lámpás, aki a többiek vezetője. Az Első Lámpás vezeti csatába a többieket.

Az Alakulaton belül létezik még egy titkos, negyedik kaszt is, a Hullák. A Hullák tagjait a legveszélyesebb és legsötétebb missziókra küldik. Az ide beválogatott maroknyi Lámpás a különleges küldetés előtt egy plusz feltöltésen esik át, amellyel 5 napra megsokszorozzák a gyűrűje erejét.

Az ötödik kaszt az Alfa Lámpások, akiknek különlegessége, hogy erőgyűrűiket és az azt töltő energiaforrást összeolvasztották, így a gyűrűk, energiaellátása folyamatos.

Felszerelés

Felszerelés: A gyűrűn kívül minden Zöld Lámpásnak van egy régimódi lámpás formájú erőforrása. Egy képzetlen, felkészületlen elme egyszerűen képtelen rá, hogy irányítsa a Lámpás erejét, akár egyetlen fegyver, vagy egyszerű védőmező megidézése az erőforrásból kiszívhatja az életerejét is.

Fegyverek: A Zöld Lámpások gyűrűje félelmetes eszköz. Szinte bármit meg tud tenni, amit viselője kíván tőle. Többfunkciós, ami azt jelenti, hogy védekező és támadó módban egyaránt használható. Kommunikációs központként az űr hatalmas területeit át tudja fogni, és majdnem érző lényként, a neki feltett kérdésekre is válaszolni tud. A gyűrű automatikus pajzsként védi viselőjét, ha megtámadják, és természetesen űrutazás közben is megfelelő védelmet nyújt. A gyűrű meg tudja találni az elszórt energiákat, amelyeket az egyének hagynak maguk után, és segélykérő jeleket is küld. Támadáskor pusztító fegyver, ami energiasugarakat lő ki, vagy létre tudja hozni a viselője által elképzelt szilárd tárgyakat. A fegyver ereje a viselője akaratától függ, minél nagyobb az akaraterő, annál hatékonyabb a fegyver. Bámulatos képességei ellenére, a gyűrűknek hibái is akadnak. Először is nagyon hamar lemerül, és 24 óránként egyszer fel kell tölteni. Ehhez hozzá kell érinteni a lámpás formájú erőforrásához.

Jegyzetek

forrás: http://newgencomics.hu/kepregenyek/dc-comics/item/889-zold-lampas-alakulatÍrta: Vaspók

'Új link: [[1]]


Advertisement