DC Comics wiki
Advertisement


Aquaman is de koning van Atlantis. Hij bestrijdt het kwaad samen met zijn hulpje Aqualad en zijn vrouw Mera.

Geschiedenis[]

Oorsprong[]

Arthur Curry is de zoon van Atlanna, een vrouw uit Atlantis, en Thomas Curry, een vuurtorenwachter uit Maine. Atlanna was verbannen uit haar thuiswereld en toen de vuurtorenwachter haar redde uit een storm, werden zij verliefd en trouwden zij. Atlanna zei echter nooit waar zij vandaan kwam. Haar zoon, Arthur, ontwikkelde wonderbaarlijke vaardigheden, zoals onder water ademen en telepathie met zeedieren. Toen zijn moeder ziek werd, verhaalde zij de waarheid over zichzelf en kreeg Arthur te horen over zijn toekomst als heerser van de wereldzeeën. Na haar dood nam zijn vader de zorg voor de jonge Arthur over en ontwikkelde hij zijn gaven.

Eenmaal volwassen trok hij naar Atlantis en werd als koning gekroond. Dit was zeer tegen het zere been van zijn halfbroer Orm, die als Ocean Master de wapens opnam tegen hem. De heersers van het schaduwrijk Xebel waren ook vijandig tegenover de nieuwe koning, en stuurden Mera om hem te vermoorden. Dat liep niet volgens plan; Mera deserteerde en startte een relatie met Aquaman. Deze relatie leidde uiteindelijk tot een huwelijk en de geboorte van Aquababy.

Naast Ocean Master vocht Aquaman ook tegen schurken van de oppervlakte (zoals Black Manta), Atlanteaanse rebellen, en velerlei grote zeemonsters. Hij kreeg daarbij hulp van Aqualad en Aquagirl.

Krachten en vaardigheden[]

  • Amphibische biologie: Aquaman kan zowel boven and onder water ademen, maar moet wel elk uur in contact komen met water, anders wordt hij zwakker.
  • Superkracht
  • Telepathie: Aquaman kan telepatisch communiceren met zeedieren en zij volgen al zijn bevelen op.

Links

Advertisement