WikiaQwardians zijn de bewoners van de planeet Qward in het Antimatter Universe. De machthebbers en hun legers, de Weaponers, zijn kwaadwillig tegenover het Green Lantern Corps en steunen het Sinestro Corps, maar onder de algemene bevolking zijn er meerdere cellen van protest tegen de heersende dictatuur.

De wezens zijn herkenbaar aan hun roze huid en grote ogen.

Links


NotenEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.