WikiaCleric was een buitenaardse zendeling.

Geschiedenis Edit

Cleric's missie bracht hem naar Krypton, waar zijn opvattingen een korte periode van religieus geweld veroorzaakten. Daarom maakte de Wetenschapsraad de Eradicator om hem te doden. Het werkte niet. Na het geschil vertrok Cleric in zelfgekozen ballingschap. De Eradicator hield hem in leven, en millennia later kwam hij met de laatste overlevende van Krypton, Superman, in contact. Hij droeg de Eradicator aan hem over en stierf.

Links

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.