WikiaKrypto is een Kryptonese hond die door Superman als huisdier en bewaker wordt gehouden.

Geschiedenis Edit

Deze sectie moet worden uitgebreid. Je kan DC Comics wiki helpen door deze pagina te bewerken.


Links

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.