DC Wiki
Advertisement


Central City w stanie Missouri jest rodzinnym miastem drugiego Flasha, Barry'ego Allena.


Historia[]

Central City, położone po drugiej stronie rzeki Missouri od Keystone City w stanie Kansas, zostało założone w XIX wieku i stało się ważnym przystankiem dla spędów bydła. Zaczęła odnotowywać ogromny wzrost po zakończeniu budowy kolei transkontynentalnej, stając się pierwszym głównym węzłem komunikacyjnym na zachód od Chicago. Drugi okres wzrostu nastąpił po I wojnie światowej i rozkwitł do dnia dzisiejszego.[1]

W XXV wieku miasto stało się znane jako Central Cityplex.[2]

  1. Atlas of the DC Universe
  2. The Flash Secret Files and Origins Vol 1 1
Advertisement